โดยปกติ ผลิตภัณฑ์จะมีขนาดความกว้างที่ 4ซม.  แต่ในสถานการณ์จริง ท่านสามารถตัดแบ่งออกจากกันโดยตัดตรงซีล เป็นขนาด 1ซม. หรือ 2ซม. ตามความเหมาะสมได้

1. ให้เปิดผมในแนวนอน บริเวณที่ต้องการที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์

2. วางส่วนแรกแทรกลงไปที่บริเวณโคนผม

3. ปล่อยเส้นผมเดิมเข้าซ้อนทับกันเป็นชั้นที่สอง

4. ติดส่วนที่ 2 ทับซ้อนลงไปอีกชั้นที่มีเส้นผมจริงอยู่ระหว่างกลาง

5. ปรับให้แน่นพอดี

6. ตรวจสอบว่าทั้งสองส่วนติดทับกันอย่างเหมาะสม